Zapisy

  • 39. PÓŁMARATON WIĄZOWSKI i WIĄZOWSKA 5-TKA  
  • 24. MAZOWIECKA PIĘTNASTKA i 5. MAZOWIECKA PIĄTKA

-->  https://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/819/24-mazowiecka-pietnastka.html

-->  https://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/820/5-mazowiecka-piatka.html

  •  8. RODZINNY PIKNIK BIEGOWY BIAŁA BIEGA

--> https://dostartu.pl/8-rodzinny-piknik-biegowy-biala-biega-v3006.pl.html

  • IV ULICZNA MIĘDZYRZECKA DYCHA

--> https://dostartu.pl/iv-uliczna-miedzyrzecka-dycha-v3316.pl.html 

  • 10. BIEG SIEDLECKIEGO JACKA
--> https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4880