Regulaminy

REGULAMIN GRAND PRIX TRAKTU BRZESKIEGO 2017

Organizatorami Grand Prix Traktu Brzeskiego 2017 są:

Gmina Wiązowna
ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna
e-mail: polmaraton@wiazowna.pl, tel. 22 789 01 20

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki
e-mail: mosir@mosir.org.pl, tel. 25 752 24 46

Klub Biegacza Biała Biega
ul. Stacyjna 4a, 21-500 Biała Podlaska
e-mail: bialabiega@gmail.com, tel. 501 305 677

Yulo Run Team Siedlce
ul. Czerwonego Krzyża 41, 08-110 Siedlce
e-mail: biegplaterow@wp.pl, tel. 780 009 967

KOORDYNATOR GRAND PRIX:

Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce
e-mail: info@biegjacka.pl, tel. 511 804 188

Do Grand Prix Traktu Brzeskiego 2017 zaliczają się następujące biegi:

 • 5 marca 2017 – Półmaraton Wiązowski – dystanse: 5 km, półmaraton; Wiązowna
 • 28 maja 2017 – Ogólnopolskie Biegi Uliczne – dystanse: 5 km, 15 km; Mińsk Mazowiecki
 • 11 czerwca 2017 – Rodzinny Piknik Biegowy Biała Biega – dystanse: 10 km, 15 km; Biała Podlaska
 • 25 czerwca 2017 – Biegiem przez Platerów – dystans: 10 km; Platerów
 • 27 sierpnia 2017 – Bieg Siedleckiego Jacka – dystanse: 5 km, półmaraton; Siedlce

Podsumowanie cyklu Grand Prix, tj. ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się dnia 27 sierpnia 2017 w Siedlcach po zakończeniu biegu na dystansie 21,097 km.

Za poszczególne biegi wchodzące w skład Grand Prix w pełni odpowiedzialne są organizujące je podmioty. Każdy z biegów regulowany jest na mocy odrębnego Regulaminu, zamieszczonego na stronach internetowych Organizatora.

Udział w Grand Prix nie wiąże się z żadnymi kosztami i jest dobrowolny.

PUNKTACJA:

Do punktacji w ramach cyklu zaliczane są wszystkie punkty zgromadzone za ukończenie biegów na czterech dystansach (po jednym biegu na każdym dystansie: 5 km, 10 km, 15 km, 21,097 km) rozgrywanych w ramach poszczególnych imprez biegowych wchodzących w skład Grand Prix Traktu Brzeskiego. Zawodnik sam wybiera, gdzie pobiegnie dany dystans.
Za ukończenie piątego biegu, zawodnik otrzymuje dodatkowe punkty, zgodnie z obowiązującą punktacją. W przypadku ukończenia przez danego zawodnika większej liczby biegów, do klasyfikacji liczony będzie tylko jeden dodatkowy bieg - najlepszy wynik danego zawodnika.
W przypadku, gdy jeden z biegów nie odbędzie się, pod uwagę brana jest punktacja z biegów, które się odbyły. W przypadku, gdy nie odbędzie się ostatni bieg, tzn. Bieg Siedleckiego Jacka organizatorzy poinformują na swoich stronach internetowych o terminie i miejscu odbioru nagród za Grand Prix.

Klasyfikacja będzie prowadzona w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn wg następującej punktacji:

1 miejsce – 100 pkt.
2 miejsce – 96 pkt.
3 miejsce – 93 pkt.
4 miejsce – 91 pkt.
5 miejsce – 89 pkt.
6 miejsce – 87 pkt.
7 miejsce – 85 pkt.
8 miejsce – 84 pkt. … itd. do miejsca 90 – 2 pkt.
91 miejsce do końca listy – 1 pkt.

Będzie prowadzona również klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:

K 20
K 30
K 40
K 50+

oraz

M 20
M 30
M 40
M 50+

Punkty w kategoriach wiekowych otrzymuje pierwszych 30 zawodników i zawodniczek na mecie wg poniższej skali:

1 miejsce – 25 pkt.
2 miejsce – 22 pkt.
3 miejsce – 20 pkt.
4 miejsce – 18 pkt.
5 miejsce – 17 pkt. … itd. do miejsca 20 – 2 pkt.
21 miejsce do końca listy – 1 pkt.

Nagradzanych będzie 6 pierwszych zawodników w kategoriach OPEN osobno kobiety i mężczyźni oraz 3 pierwszych zawodników i zawodniczek w kategoriach wiekowych. Dla zwycięzców w kategorii OPEN oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych przewidziane są puchary, nagrody pieniężne i/lub rzeczowe. Dla pozostałych miejsc w kategorii OPEN oraz w poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody pieniężne i/lub rzeczowe.

Zawodnicy nagrodzeni w kategoriach OPEN nie będą brani pod uwagę przy nagradzaniu w kategoriach wiekowych.

Każdy zawodnik, który zostanie sklasyfikowany w cyklu (tzn. ukończy bieg na każdym z czterech dystansów) otrzyma pamiątkowy upominek, wręczany w dniu 27 sierpnia 2017 roku na Biegu Siedleckiego Jacka. W przypadku nieobecności nagroda będzie do odebrania w siedzibie ARMS Sp. z o.o. w Siedlcach do dnia 15 września 2017 roku. Po tym czasie nagroda nie będzie wydana.

Warunkiem odbioru pucharów i nagród rzeczowych jest obecność w dniu 27 sierpnia 2017 na uroczystym finale Grand Prix lub w przypadku nieobecności zgłoszenie się po odbiór do siedziby ARMS Sp. z o. o. w Siedlcach do dnia 15 września 2017 roku. Po tym czasie nagroda nie będzie wydana.
Nagrody pieniężne będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane osobiste konto bankowe zawodnika (nagrody nie będą wypłacane gotówką) po uzyskaniu wyników kontroli antydopingowej przeprowadzonej przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie podczas Biegu Siedleckiego Jacka. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest dostarczenie do Koordynatora GPTB numeru rachunku bankowego na wskazanym druku (dostępnym na stronie www.gptb.pl oraz w Biurze Zawodów) w dniu Biegu Siedleckiego Jacka w Biurze Zawodów lub na adres ARMS drogą listowną lub mailową w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zakończenia GPTB (decyduje data stempla pocztowego).

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
Po każdym z biegów na stronie internetowej organizatorów oraz na stronie www.gptb.pl dostępna będzie klasyfikacja Grand Prix po poszczególnych biegach.

Zainteresowani mają 7 dni od dnia każdego z biegów na złożenie protestu dot. wyników GPTB – po tym czasie protesty nie bedą uwzględniane. Wyjątkiem jest „Bieg Siedleckiego Jacka”, gdzie protesty powinny być złożone w ciągu godziny od ogłoszenia końcowej klasyfikacji GPTB – klasyfikacja ta zostanie wywieszona w widocznym miejscu na terenie imprezy. Wszystkie protesty dotyczące wyników GPTB i ich podliczenia rozstrzyga ARMS Sp. z o.o. w Siedlcach. Protesty powinny mieć charakter pisemny, ze wskazaniem na kontakt drogą mailową: info@biegjacka.pl

INNE POSTANOWIENIA:

Administratorami danych osobowych uczestników poszczególnych biegów są podmioty organizujące dany bieg.

Dane osobowe poszczególnych biegów w zakresie: imię nazwisko, data urodzenia, miejscowość zamieszkania i klub, będą przekazane Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach w celu opracowania wyników Grand Prix.

Komunikat końcowy Grand Prix Traktu Brzeskiego wraz ze zdjęciami pojawi się na stronach internetowych wszystkich organizatorów oraz na innych portalach biegowych, regionalnych, itp.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w klasyfikacji GPTB na każdym z etapów powstałe na skutek błędnie wpisanych przez zawodnika danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym na poszczególne biegi.

W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Koordynator w porozumieniu z pozostałymi Organizatorami.

 

REGULAMIN NAGRÓD GPTB 2017

1. Nagrody pieniężne w Grand Prix Traktu Brzeskiego otrzymuje pierwszych sześciu zawodników i pierwszych sześć zawodniczek w ogólnej klasyfikacji.
2. Wartości nagród w klasyfikacji OPEN:

 

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

1 miejsce

1000,- zł

1000,- zł

2 miejsce

700,- zł

700,- zł

3 miejsce

500,- zł

500,- zł

4 miejsce

400,- zł

400,- zł

5 miejsce

300,- zł

300,- zł

6 miejsce

200,- zł

200,- zł

 

3. Nagrody pieniężne w Grand Prix Traktu Brzeskiego otrzymuje pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w kategoriach wiekowych:

 • K 20
 • M 20
 • K 30
 • M 30
 • K 40
 • M 40
 • K 50+
 • M 50+

4. Wartości nagród w kategoriach wiekowych:

 

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

1 miejsce

200,- zł

200,- zł

2 miejsce

150,- zł

150,- zł

3 miejsce

100,- zł

100,- zł

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagrody pieniężnej na rzeczową o podanej w tabelach wartości.

6. Nagradzani zawodnicy z miejsc 1-6 w kategorii OPEN i 1-3 w kategoriach wiekowych otrzymują pamiątkowe puchary.

7. Pierwszych trzech zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymuje nagrodę pieniężną lub rzeczową.

8. Zawodnicy, którzy otrzymali nagrody w kategorii Open, nie będą brani pod uwagę przy nagradzaniu w kategoriach wiekowych.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w wysokościach nagród.

 

REGULAMIN 37. PÓŁMARATON WIĄZOWSKI

REGULAMIN WIĄZOWSKIEJ PIĄTKI

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKICH BIEGÓW ULICZNYCH MIŃSK MAZ.

REGULAMIN VI RODZINNEGO PIKNIKU BIEGOWEGO BIAŁA BIEGA

REGULAMIN VIII KRYNICA VITAMIN BIEGIEM PRZEZ PLATERÓW

REGULAMIN VIII BIEG SIEDLECKIEGO JACKA