FAQ

1. Czym jest Grand Prix Traktu Brzeskiego?

Jest to cykl imprez biegowych rozgrywanych w miejscowościach położonych przy historycznej szosie Warszawa – Brześć, bądź w jej pobliżu. Zorganizowanie cyklu ma służyć lepszej popularyzacji biegania i promocji regionu. Pierwsza edycja cyklu GPTB odbyła się w 2015 roku.

2. Jakie biegi wchodzą w skład Grand Prix Traktu Brzeskiego?

Do Grand Prix Traktu Brzeskiego zaliczają się następujące biegi:

  • Półmaraton Wiązowski (dystanse: 5 km, 21,097 km)
  • Ogólnopolskie Biegi Uliczne Mazowiecka Piętnastka i Mazowiecka Piątka
    (dystanse: 5 km, 15 km)
  • Rodzinny Piknik Biegowy Biała Biega (dystanse: 5 km, 15 km)
  • Uliczna Międzyrzecka Dycha (dystanse: 5 km, 10 km)
  • Bieg Siedleckiego Jacka (dystanse:  5 km, 10 km, 21,097 km)

3. Kto jest organizatorem Grand Prix Traktu Brzeskiego?

Koordynatorem cyklu Grand Prix Traktu Brzeskiego jest Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. Organizatorów jest pięciu. Każdy odpowiada za organizację biegu w swojej miejscowości:

Gmina Wiązowna
ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna
e-mail: polmaraton@wiazowna.pl, tel. 22 512 58 03

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki
e-mail: mosir@mosir.org.pl, tel. 25 752 24 46

Klub Biegacza Biała Biega
ul. Stacyjna 4a, 21-500 Biała Podlaska
e-mail: bialabiega@gmail.com, tel. 519 328 914

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Zarówie 86, 21-560 Międzyrzec Podlaski
e-mail: mosir@miedzyrzec.pl, tel. 83 371 78 08

KOORDYNATOR GRAND PRIX:

Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce
e-mail: info@biegjacka.pl, tel. 25 644 23 99 wew.203

4. W ilu biegach muszę wystartować, aby zostać sklasyfikowanym?

Formuła Grand Prix wymaga zaliczenia przez zawodnika jednego biegu na każdym dystansie: 5 km, 10 km, 15 km i półmaraton podczas dowolnie wybranej imprezy. Za ukończenie piątego biegu, zawodnik otrzymuje dodatkowe punkty, zgodnie z obowiązującą punktacją. W przypadku ukończenia przez zawodnika większej liczby biegów, do klasyfikacji liczony będzie tylko jeden dodatkowy bieg - najlepszy wynik danego zawodnika.

5. Czy istnieje podział na kategorie wiekowe w klasyfikacji?

Tak. Klasyfikacja będzie prowadzona w kategoriach:
- OPEN kobiet,
- OPEN mężczyzn,

oraz w kategoriach wiekowych:
- K 18-29    - M 18-29 
- K 30-39    - M 30-39
- K 40-49    - M 40-49
- K 50+       - M 50+

6. W jaki sposób liczona jest punktacja?

Klasyfikacja w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn będzie prowadzona według następującej punktacji:
1. miejsce – 100 pkt.
2. miejsce – 90 pkt.
3. miejsce – 80 pkt.
4. miejsce – 72 pkt.
5. miejsce – 65 pkt.
6. miejsce – 60 pkt.
7. miejsce – 56 pkt.
8. miejsce – 52 pkt.
9. miejsce - 48 pkt.
10. miejsce - 46 pkt.
11. miejsce - 44 pkt.
12. miejsce - 42 pkt.
13. miejsce - 40 pkt.
14. miejsce - 38 pkt.
15. miejsce - 37 pkt.
16. miejsce - 36 pkt.
17. miejsce - 35 pkt.
18. miejsce - 34 pkt.
19. miejsce - 33 pkt.
20. miejsce - 32 pkt.
21. miejsce - 31 pkt.
22. miejsce - 30 pkt.
23. miejsce - 29 pkt.
24. miejsce - 28 pkt.
25. miejsce - 27 pkt.
26. miejsce - 26 pkt.
27. miejsce - 25 pkt.
28. miejsce - 24 pkt.
29. miejsce - 23 pkt.
30. miejsce - 22 pkt.
31. miejsce - 21 pkt.
32. miejsce - 20 pkt.
33. miejsce - 19 pkt.
34. miejsce - 18 pkt.
35. miejsce - 17 pkt.
36. miejsce - 16 pkt.
37. miejsce - 15 pkt.
38. miejsce - 14 pkt.
39. miejsce - 13 pkt.
40. miejsce - 12 pkt.
41. miejsce - 11 pkt.
42. miejsce - 10 pkt.
43. miejsce - 9 pkt.
44. miejsce - 8 pkt.
45. miejsce - 7 pkt.
46. miejsce - 6 pkt.
47. miejsce - 5 pkt.
48. miejsce - 4 pkt.
49. miejsce - 3 pkt.
50. miejsce - 2 pkt.
51. miejsce - 1 pkt.
do końca listy - 1 pkt.

W klasyfikacji w kategoriach wiekowych punkty przyznawane są wg poniższej skali:

1. miejsce – 50 pkt.
2. miejsce – 45 pkt.
3. miejsce – 40 pkt. 
4. miejsce – 36 pkt.
5. miejsce – 33 pkt.
6. miejsce – 30 pkt.
7. miejsce – 28 pkt.
8. miejsce – 26 pkt.
9. miejsce - 24 pkt.
10. miejsce - 22 pkt.
11. miejsce - 21 pkt.
12. miejsce - 20 pkt.
13. miejsce - 19 pkt.
14. miejsce - 18 pkt.
15. miejsce - 17 pkt.
16. miejsce - 16 pkt.
17. miejsce - 15 pkt.
18. miejsce - 14 pkt.
19. miejsce - 13 pkt.
20. miejsce - 12 pkt.
21. miejsce - 11 pkt.
22. miejsce - 10 pkt.
23. miejsce - 9 pkt.
24. miejsce - 8 pkt.
25. miejsce - 7 pkt.
26. miejsce - 6 pkt.
27. miejsce - 5 pkt.
28. miejsce - 4 pkt.
29. miejsce - 3 pkt.
30. miejsce - 2 pkt.
31. miejsce - 1 pkt.
do końca listy – 1 pkt.

7. Kto zostanie nagrodzony?

Nagrodzeni zostaną:
– w kat. OPEN miejsca I-VI osobno kobiety i mężczyźni
– po 3 zawodników w każdej kategorii wiekowej.

8. Jakie są nagrody?

Dla zwycięzców w kategorii OPEN oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych przewidziane są puchary, nagrody pieniężne i (lub) rzeczowe.
Dla pozostałych miejsc w kategorii OPEN oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych przewidziane są nagrody pieniężne i (lub) rzeczowe.
Zawodnicy nagrodzeni w kategoriach OPEN nie będą brani pod uwagę przy nagradzaniu w kategoriach wiekowych.
Każdy zawodnik klasyfikowany w Grand Prix (osoba, która ukończyła bieg na każdym dystansie) otrzyma prezent-niespodziankę wręczaną podczas Finału GPTB - w trakcie dekoracji Biegu Siedleckiego Jacka.