Aktualności

CZWARTA EDYCJA GRAND PRIX

CZWARTA EDYCJA GRAND PRIX


Organizatorzy cyklu podpisali na początku grudnia porozumienie dot. organizacji Grand Prix Traktu Brzeskiego 2018. Miejsce spotkania było symboliczne i znaczące – warszawski Pomnik Budowy Szosy Brzeskiej przy ul. Grochowskiej. Historyczną Szosą Brzeską inspirowana jest nazwa naszego cyklu biegowego,  a kolejne etapy Grand Prix rozgrywane są w pięciu miejscowościach położonych bezpośrednio przy szosie lub w jej pobliżu.

Biegową przygodę rozpoczniemy tradycyjnie już w Wiązownie, następnie Mińsk Mazowiecki, Biała Podlaska, Platerów i wielki finał w Siedlcach.

Aby wziąć udział w Grand Prix i zgromadzić wyjątkową kolekcję medali należy ukończyć  jeden bieg na każdym z dystansów (5 km, 10 km, 15 km i półmaraton) plus dodatkowy piąty bieg –
na dowolnym dystansie podczas dowolnie wybranej imprezy cyklu.

Zawodnicy, którzy zostaną sklasyfikowani w cyklu otrzymają również upominek - specjalny ekspozytor na medale GPTB.

Pełen regulamin cyklu dostępny jest na stronie Grand Prix: http://gptb.pl/regulaminy

Harmonogram GPTB 2018:

4. marca – 38. Półmaraton Wiązowski

27. maja – Ogólnopolskie Biegu Uliczne 23. Mazowiecka Piętnastka i 4. Mazowiecka Piątka

10. czerwca – 7. Rodzinny Piknik Biegowy Biała Biega

23. czerwca – 9. Biegiem przez Platerów

26. sierpnia – 9. Bieg Siedleckiego Jacka

Kilka słów z historii:

Pomnik Budowy Szosy Brzeskiej został wzniesiony w celu upamiętnienia budowy w latach 1820-23 brukowanej szosy prowadzącej z Warszawy do Brześcia, a w szczególności -
pracy i trudu robotników zatrudnionych przy tej ważnej i kosztownej inwestycji.
Szosa, wybudowana olbrzymim nakładem środków (4 mln ówczesnych złotych) i pracy,
była ważnym szlakiem komunikacyjnym Królestwa, mającym ogromne znaczenie ekonomiczne (otwarcie na chłonny rynek rosyjski) i polityczno-wojskowe.

Pomnik, odsłonięty 21 maja 1825 roku, ma kształt obelisku. Jego frontową płaszczyznę
zdobi dziewięć płaskorzeźb dłuta artysty rzeźbiarza - Pawła Malińskiego, pod którymi widnieje podany rzymskimi cyframi rok ukończenia budowy szosy brzeskiej (1823).
Sześć płaskorzeźb w sposób realistyczny przedstawia pracę robotników podczas kolejnych etapów budowy szosy. Patrząc od góry, kolejne płaskorzeźby przedstawiają: przygotowanie kostki kamiennej, niwelację drogi, wbijanie pali, brukowanie i konserwację szosy.
Ostatnia płaskorzeźba z tej serii pokazuje transport towarów, a wiozący je wóz mija właśnie żelazny obelisk. Trzy symetrycznie rozmieszczone płaskorzeźby ukazują panoramy głównych miast leżących przy tej szosie: górna - Brześcia, środkowa - Siedlec i dolna - Warszawy.
Na bocznych ścianach obelisku znajdują się awersy i rewersy dwóch medali wybitnych
z okazji ukończenia budowy szosy brzeskiej. W pustych obecnie miejscach w górnej partii obelisku znajdowały się medaliony z herbami Królestwa Polskiego. Napisy po polsku i łacinie głoszą o zbudowaniu nakładem narodowym drogi długiej 178 staj. Teren wokół obelisku ogrodzony jest grubym, żelaznym łańcuchem wspierającym się na czterech, również żelaznych, słupach.

Bliźniaczy pomnik znajduje się przy drugim krańcu szosy brzeskiej - w Terespolu.

Źródło: http://www.pragapld.waw.pl/pomnik-szosy-brzeskiej.html#start

IMG_20171201_110851 (600x800)IMG_20171201_111240 (800x600)IMG_20171201_112136 (600x800)